Hotel-Restaurant Berghof
Eigenaar: H.-J.  Bauer
Lieserstraße 20
D-54550 Daun-Gemünden/Vulkaaneifel

Telefoon +49 (0) 6592 2891
Telefax +49 (0) 6592 1414

E-mail: HotelBerghof@t-online.de
Belastingnummer: 43/007/80131

De inhoud van de website werd zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. Hotel Berghof aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.

Claims op Hotel Berghof met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie of door verkeerde en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover Hotel Berghof hiervoor geen aantoonbare schuld draagt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Hotel Berghof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de webpagina’s of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of geheel te staken.

Indien Hotel Berghof naar externe internetpagina's verwijst ('links'), aanvaardt Hotel Berghof geen aansprakelijkheid voor de inhoud, beschikbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van de gelinkte sites, hun aanbiedingen, links of advertenties. Hotel Berghof is niet aansprakelijk voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en met name niet voor schade die door gebruik of niet-gebruik van de op de gelinkte sites aangeboden informatie ontstaat.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en mogelijk door rechten van derden beschermde merken en handelsmerken vallen enkel onder de bepalingen van het daarvoor geldende kenmerkingsrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Verveelvoudiging van grafieken, afbeeldingen, teksten is zonder nadrukkelijke toestemming van Hotel Berghof niet toegestaan.

naar boven


Lieserstraße 20 · 54550 Daun-Gemünden · tel.: +49 (0) 65 92 - 28 91 · fax: +49 (0) 65 92 - 14 14 · hotelberghof@t-online.de